xoves, 25 de xuño de 2015

Análise dos hábitos de práctica de Actividade Física do noso alumnado de 9 a 17 anos

         Dentro das actividades desenvolvidas dentro do Proxecto Deportivo de Centro (PDC), durante o mes de xuño o alumnado de 9 a 17 anos, que cursa 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de ESO no noso centro, cubriu un cuestionario que se lles pasou co obxectivo de coñecer os seus hábitos de consumo de actividade física e deportiva (AF) e de sedentarismo.

Estamos moi orgullosos dos datos que nos amosa o cuestionario, que nos confirman que o PDC vai nunha moi boa dirección e que nos garantiza que o obxectivo principal do mesmo, aumentar o número de horas semanais de práctica do noso alumnado está acadado moi amplamente. As conclusións máis salientables son as seguintes:
  • O noso alumnado realiza unha media de 9,77 horas semanais de práctica de AF, sen contabilizar as horas de Educación Física e está 2,77 horas por encima das recomendacións da OMS para o seu grupo de idade. Esta media subiu 2,52 horas desde o pasado ano.
  • O 73% do alumnado realiza como mínimo 6 horas semanais de práctica de AF, producíndose un incremento do 20% desde o ano pasado.
  • Os nosos nenos son moi activos, pois o 71% deles practican como mínimo 6 horas semanais e o 16% realizan de 4 a 6 horas.
  • No caso das nenas, neste ano produciuse un incremento moi grande, pasando do 34% ao 76% a porcentaxe que realiza un mínimo de 6 horas semanais de práctica, o cal é un dato moi positivo de adhesión á AF.
  • A media de días semanais de práctica de AF pasou de 4,63 días do ano pasado a 6,18 días este ano  incrementándose en 1,55 días. Detallando este incremento por sexos, indicar que as nenas practican actividade física 6,17 días semanais (2,47 días máis que hai un ano); e os nenos 6,19 días semanais (0,79 días máis que o ano pasado).
  • media de horas semanais de práctica de AF sen ser en club é bastante similar entre os dous sexos; e cumpriuse o obxectivo de reducir as diferencias no referido ás actividades físico-deportivas realizadas nun club ou colectivo (en 0,73 horas).
  • Ao 98% do noso alumnado gústalle a actividade físico-deportiva.
  • 87% do alumnado practicou máis AF no centro (sen contar EF). Este dato relaciónase directamente coa importancia de aplicar o PDC.
  • O 93% do alumnado califícase como suficientemente activo/a, activo/a ou moi activo/a.
               Pinchando na seguinte foto podedes acceder ao documento no cal se expoñen todos os datos extraídos do cuestionario dun xeito moito máis detallado:
ESTAMOS MOI CONTENT@S COS NOS@S DEPORTISTAS!!!!!! 

SEGUIDE ASÍ!!!!!

Valoración do PDC polo alumnado

      Durante os tres últimos cursos no CPI Ponte Carreira estamos a participar no Plan Proxecta, desenvolvendo un Proxecto Deportivo de Centro (PDC) coa implicación máis directa de 7 membros do profesorado e coa participación de todo o alumnado (especialmente o de 4º ESO colaborando na organización) e unha altísima porcentaxe de profesorado e persoal de administración e servizos, así como participando en Xogade na modalidade de campo a través.

       O alumnado de 9 a 17 anos, que cursa 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de ESO no noso CPI, cubriu un cuestionario que se lle pasou co obxectivo de valorar o grao de satisfacción coas actividades desenvolvidas dentro do PDC.

        valoración das actividades resulta ser moi positiva e en case tódolos ítems a valoración “Moito” supera a “Normal”, sendo a valoración “Pouco” moi minoritaria. 

            Pincha na seguinte foto e atoparás un documento con gráficos dos resultados obtidos:
MOITAS GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!!!

BO VERÁN E PRACTICADE MOITA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA!!!!!!!

martes, 9 de xuño de 2015

RECREO, DIVERSIÓN ASEGURADA


A educación física está en todos os sitios, en todas as situacións… Cando corremos, cando xogamos, etc. Todos sabemos que hai clases de E.F. , pero nós facémola fóra desas clases a miúdo. 
Do que imos falar vai ser dos xogos que alumnos e alumnas de E.S.O. e Primaria practicamos a diario nos recreos, que se nos fan demasiado curtos:
Primeiro está o escondite. Todo o mundo o coñece e está canso de xogar a el. Neste xogo practicamos velocidade e tamén habilidade. Xa levamos algunhas caídas, pero vale a pena mellorar a túa rapidez e a túa destreza. 
Logo está o brilé, tamén moi coñecido. Aquí, o que máis se practica é a cooperación, ademais do tiro co balón. Lévanse algúns pequenos golpes, pero a habilidade de lanzamento equilibra a balanza.
Despois está a pilla e a cadea. Neste xogo, cando pillas a alguén ten que ir contigo da man e así sucesivamente. Practícase cooperación, velocidade e sobre todo, coordinación. Os que pillan teñen que ir para o mesmo lado, decidir a por quén van e non romper a súa cadea. 
Por último, están a bomba e sangue. Na bomba unha persoa conta no medio e vai avisando canto queda para que explote a bomba. Mentres tanto, os outros xogadores forman un círculo arredor e van pasando a pelota. Cando a persoa do medio diga “ BOMBA”, a persoa que teña a pelota na man tense que sentar e así ata que quede o gañador, que terá que ir saltando as persoas sentadas para darlle o balón ao seu contrincante. En sangue, unha persoa tira un balón ao aire dicindo o nome doutro xogador, que terá que coller a pelota o máis rápido posible mentres os outros escapan correndo. Cando colla o balón, dirá “ SANGUE” e os demáis xogadores terán que quedar quietos no sitio sen alonxarse. O xogador do balón terá que dar tres pasos para lanzarlle o balón a un xogador. Se lle dá, ese xogador quedará eliminado, e se non lle dá, perderá el. En ambos xogos practícase velocidade e axilidade co balón, destrezas moi importantes para a educación física. 
Estes son os principais xogos que practicamos nos recreos. Espero que vos animedes  a xogar e que vos divirtades moito. 
1º E.S.O.